Θεοχαροπούλου Ελένη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΗ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039851

Διδασκαλία:
Χειμερινό εξάμηνο
(Προπτυχιακά)
Δημοσιονομικό (φορολογικό ) -Επαναληπτικό
Πέμπτη 08:15 - 10:00
Παρασκευή 14:00 - 17:00 (φροντιστήριο)

(Μεταπτυχιακά )
Φορολογικό Δίκαιο α' έτους
Τετάρτη 15:00 - 17:00
Φορολογικό Δίκαιο β' έτους
Πέμπτη 10:00 - 13:00

Ώρες ακρόασης: Πέμπτη 13:00 - 15:00


Βιογραφικό