Θεοδόσης Γεώργιος

Βαθμίδα: Λέκτορας
Τομέας: Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εργατικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 1065/12.12.2011 τ.Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039888
e-mail: gtheodos@law.duth.gr

Βιογραφικό