Τριανταφυλλάκης Γεώργιος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 349/26.3.13 τ. Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: gtrianta@law.duth.gr
Τηλέφωνο: 2531039845

Βιογραφικό