Τσαντίνης Σπύρος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:534/09.06.17 τ. ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: spyros@tsantinis.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039876

Βιογραφικό