Τσαβδαρίδης Αντώνιος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορας
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 746/4.9.09 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: ant_tsav@yahoo.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039522

Βιογραφικό