Τσιρωνάς Αθανάσιος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: -

Διδασκαλία:
Χειμερινό εξάμηνο
(Προπτυχιακά)
Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
Πέμπτη 13:00 - 16:00
Δίκαιο Περιβάλλοντος
Πέμπτη 11:00 - 13:00

(Μεταπτυχιακά )
Διοικητικό Δίκαιο α' έτους
Τετάρτη 12:00 - 15:00
Διοικητικό Δίκαιο β' έτους
Τετάρτη 15:00 - 17:00

Ώρες ακρόασης: Τετάρτη 10:00 -12:00, Πέμπτη 17:00 - 19:00