Βαθιώτης Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 469/19.7.11 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ
ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1321/29.12.2015 τ.Γ'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: kvathiot@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39509

Βιογραφικό