Αλμπάνης Μάρκος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: malmpani@law.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310-39876