Κουβαλακίδου Μαρία

ΒΑΘΜΙΔΑ: Ε.Τ.Ε.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39855

E-MAIL: mkouvala@law.duth.gr