Μήλιογλου Χρυσούλα

ΒΑΘΜΙΔΑ: Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: nalipra@law.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039843