Ψαρρά Σεβαστή

ΒΑΘΜΙΔΑ: Ε.Τ.Ε.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39885

E-MAIL 1: spsarra@law.duth.gr

E-MAIL 2: poiniko@law.duth.gr