Θωίδου Σταυρούλα

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Γραμματεία Τμήματος Νομικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: sthoidou@kom.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39892

ΦΑΞ: +25310 39890