Τσιμπιρίδου Βαϊτσα

ΒΑΘΜΙΔΑ: Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39516, 25310 39839

FAX: 25310 39515

E-MAIL: vtsimpir@law.duth.gr