Φωτεινάκη Κωνσταντίνα

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: nalipra@law.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039862