Τομείς και Εργαστήρια

Εκπρόσωποι Τομέων:

Α. Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής, Κωνσταντίνος Καλαβρός

Β. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

Γ. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Διευθυντής: Καθηγητής Στέφανος Παύλου
Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Θεοχάρης Δαλακούρας

Δ. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης

Ε. Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής, Μιχαήλ - Θεόδωρος Μαρίνος
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τριανταφυλλάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών:
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαράλαμπος Δημόπουλος.
2. Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών:
Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής, Μιχάλης Χρυσομάλλης.
3. Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου:
Διευθυντής: Καθηγητής, Νικήτας Αλιπράντης.
4. Εργαστήριο Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή:
Διευθυντής: Καθηγητής, Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος .
5. Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας:
Διευθυντής: Καθηγητής, Κωνσταντίνος Καλαβρός.
6. Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου:
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Απόστολος Γέροντας.
7. Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου:
Διευθυντής: Καθηγητής, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.