Διοίκηση

Κοσμητεία
Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής: Καθηγήτρια Μαρίκα Γιούνη
Μέλη της Κοσμητείας:
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρήστος Μαστροκώστας
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπέκας

Γραμματέας: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη

Τομείς
Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής κ. Δημήτριος Μανιώτης
Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Διευθυντής: Καθηγητής κ. Στέφανος Παύλου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης