Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2015-2016 και εντεύθεν

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' Εξάμηνο

Διδ. Μον.

Συντελ.

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

8

2

Συνταγματικό Δίκαιο Ι

4

1,5

Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου [συνδιδασκαλία τριών Τομέων:Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο (Κανόνας Δικαίου-πρόσωπα-δικαίωμα), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο]

15

2

Ιστορία του Δικαίου

4

1,5

Οικογενειακό Δίκαιο

4

1,5

Μεθοδολογία Δικαίου

4

1,5

Β' Εξάμηνο

 

 

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Δικαιοπραξίες)

4

1,5

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι

4

1,5

Διοικητικό Δίκαιο

4

1,5

Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)

4

1,5

Εμπορικό Δίκαιο Ι

4

1,5

Γ' Εξάμηνο

 

 

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

4

1,5

Εμπράγματο Δίκαιο

4

1,5

Ποινικό Δίκαιο Ι

4

1,5

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

4

1,5

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ανταγωνισμός)

4

1,5

Δ' Εξάμηνο

 

 

Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

7

2

Ατομικές Ελευθερίες

4

1,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι

4

1,5

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1

4

1,5

Φορολογικό Δίκαιο

4

1,5

Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

4

1,5

Ε' Εξάμηνο

 

 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

4

1,5

Κληρονομικό Δίκαιο

4

1,5

Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ

9

2

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι

4

1,5

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2

4

1,5

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4

1,5

ΣΤ' Εξάμηνο

 

 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

4

1,5

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

4

1,5

Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)

4

1,5

Διοικητική Δικαιοσύνη

4

1,5

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)

4

1,5

Ζ' Εξάμηνο

 

 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

4

1,5

Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση

8

2

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές)

4

1,5

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ

4

1,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

4

1,5

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

4

1,5

Η' Εξάμηνο

 

 

Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

4

1,5

Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου

4

1,5

Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

4

1,5

Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων

4

1,5

Ασκήσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

4

1,5

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Α' Εξάμηνο

 

 

Ξένη Γλώσσα

 

 

Β' Εξάμηνο

 

 

Εγκληματολογία

3

1,5

Διπλωματική Ιστορία

3

1,5

Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

3

1,5

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

3

1,5

Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

3

1,5

Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα της Έδρας Jean Monnet)

3

1,5

Ξένη Γλώσσα

 

 

Γ' Εξάμηνο

 

 

Ρωμαϊκό Δίκαιο

3

1,5

Ανακριτική

3

1,5

Δίκαιο Περιβάλλοντος

3

1,5

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

3

1,5

Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου

3

1,5

Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο

3

1,5

Σωφρονιστική

3

1,5

Ασφαλιστικό Δίκαιο

3

1,5

Κοινωνιολογία του Δικαίου

3

1,5

Δημοσιονομικό Δίκαιο

3

1,5

Ξένη Γλώσσα

 

 

Δ' Εξάμηνο

 

 

Ξένη Γλώσσα

 

 

Ε' Εξάμηνο

 

 

       Ξένη Γλώσσα

 

 

ΣΤ' Εξάμηνο

 

 

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

3

1,5

Βυζαντινό Δίκαιο

3

1,5

Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

3

1,5

Υπαλληλικό Δίκαιο

3

1,5

Πολιτικές Ιδέες

3

1,5

Διεθνείς Σχέσεις

3

1,5

Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ασφάλισης των Πιστώσεων και Δίκαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης)

3

1,5

Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο

3

1,5

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

3

1,5

Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου

3

1,5

Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

3

1,5

Τραπεζικό Δίκαιο

3

1,5

Νομική ορολογία και μετάφραση

3

1,5

[Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο]

3

1,5

Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

3

1,5

Δίκαιο Ανηλίκων

3

1,5

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

3

1,5

Διεθνής Διαιτησία

3

1,5

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

3

1,5

Ξένη Γλώσσα

6

2
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και σε έξι (6) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα.

Ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει, επί του παρόντος, ΜΟΝΟ στις εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο φοιτά και των προηγούμενων αυτού εξαμήνων και ΟΧΙ σε εξετάσεις μαθημάτων επόμενων εξαμήνων.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: β΄ εξάμηνο 2 μαθήματα, γ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα και στ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα.

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα, πλην των ασκήσεων ή των πρακτικών εφαρμογών, που παίρνουν έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα, ενώ τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν δυόμιση (2,5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2009-2010 έως 2014-2015

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2008-2009