Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ” Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο”


Εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ” Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο”, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

6ΟΝ246ΨΖΥ1-ΤΕΑ

(26.7.2018)