Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019


 7ΖΜΡ46ΨΖΥ1-7ΡΜ Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

2.10.2018