ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


Ανακοίνωση-εγγραφών-ΠΜΣ-Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης_2019-2020