ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 2019-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 2019-2020 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2(3)

KATAAITH(2)