ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 2019-2020 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2(3) KATAAITH(2)