ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Π.Μ.Σ- ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΡΓ.ΔΙΚΑΙΟΥ-2019-20