Παραλαβή ηλεκτρονικών κωδικών και πιστοποιητικών εγγραφής εγγραφέντων με ειδικές κατηγορίες 2019-2020


Παραλαβή ηλεκτρονικών κωδικών και πιστοποιητικών εγγραφής εγγραφέντων στο Τμήμα Νομικής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  με τις ειδικές κατηγορίες Αλλοδαπών – Αλλογενών και Ελλήνων των εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Κωδικοί_Ειδικές κατηγορίες