ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ανακοίνωση για εργαστήριο-1