2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019