3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019