ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ” (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ. 2020)


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ