ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ” – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020