ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ “ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”


ΣΕΜΙΝΝΑΡΙΟ 5 -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020