Έναρξη ανανέωσης εγγραφής-δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020


Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων εαρινών εξαμήνων 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ