ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”,”ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ανακοίνωση κοινοβουλευτικό εξ αποστάσεως ανακοίνωση υπαλληλικό εξ αποστάσεως