ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(ΕΕΔΑ) ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ.


Δελτίο Τύπου (συν. ΕΕΔΑ-ΝΣ)

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου_Goncourt