ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Ενόψει των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώνονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19,

η Νομική Σχολή, αφού έλαβε υπόψη της τις πρόσφατες  σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις,

τις υποδομές της, τις δυνατότητες φοιτητικής μέριμνας και μεταφοράς των φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο,

αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη διεξαγωγή των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2020 εξ αποστάσεως.