ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2020