ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020