Ανακοινοποίηση προγράμματος εξετάσεων


Πρόγρ.Εξετ.Ιουνίου 2020 (Εισακτέοι έως και το ακαδ.έτος 2008-2009)

Πρόγρ.Εξετ.Ιουνίου 2020 (Εισ. από το ακαδ.έτος 2009-2010 έως 2014-2015)

Πρόγρ.Εξετ.Ιουνίου 2020 (Εισ. κατά τα ακαδ.έτη 2015-2016 έως 2016-2017)

Πρόγρ.Εξετ.Ιουνίου 2020 (Εισ. κατά τα ακαδ.έτη 2017-2018 έως 2019-2020)