ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ