ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ Γ’ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ” – ΣΕΠΤ.2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΕ ΙΙ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤ.2020