ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ.”ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Παράτασης Υπόβολης Αιτήσεων ΔΠΜΣ Σύγχρονες)