Ανακοίνωση σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος “Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης”(*η ανακοίνωση αφορά όσους έχουν ήδη υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας μέχρι την ορισμένη ημερομηνία υποβολής 15.9.2020)


Αίτηση – δήλωση υποψηφίων εισαγωγικών ΠΜΣ

Ανακοίνωση αποδοχής όρων εισαγωγή ΠΜΣ