ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ΈναρξηΓενΕνοχΔ 5.10.2020-1