ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


Έναρξη Ρ.Δ.