ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΙΙ” – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΕΝΑΡΞΗ Δ.Ε.Ε.ΙΙ – ΟΚΤΩΒ. 2020