ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ”ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


προφορική εξεταση στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Δημοσίου Δικαίου και Πολ. Επιστήμης Φορολογικό