Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές/πρακτική – ερευνητική δραστηριότητα σε Ελλάδα/Κύπρο


KAS Greece_Cyprus Guidelines for Scholarship Candidates_Holders

KAS Scholarship Call for Applications October 2020

Application Form Scholarship Programme KAS Greece – Cyprus