Εισαγωγικές εξετάσεις Π.Μ.Σ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 2020-2021 (Αναλυτικές οδηγίες και Αίτηση για εξ αποστάσεως εξέταση)


Αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών_2020-2021Αίτηση για εξ αποστάσεως εξέταση των υποψηφίων εισαγωγικών εξετάσεων_ΠΜΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών