ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων α΄ετών 2090-2021

Οδηγίες πρόσβασης στο σύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών (unistudent) υπάρχουν στο: http://helpdesk.duth.gr/knowledgebase.php?category=6