ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ _5%_2020-2021

a1_Δελτίο Τύπου_Εγγραφές ειδικής κατηγορίων πασχόντων_σοβαρές παθήσεις

a2_Αίτηση_εγγραφής_-_Υπεύθυνη_δήλωση_εγγραφής_επιτυχόντα

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2020-2021 –