Διαδικτυακό σεμινάριο της ELSA Komotini με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία & Διαδικτυακή Πειρατεία»


Ανακοίνωση για διαδικτυακό σεμινάριο «Πνευματική Ιδιοκτησία & Διαδικτυακή Πειρατεία»